Gaudeamus Igitur

Klikom na jedan od linkova možete poslušati različite izvedbe pjesme Gaudeamus Igitur:


http://www.youtube.com/watch?v=TJllP6z8jDw
http://www.youtube.com/watch?v=WfGXYkfLJ4s
http://www.youtube.com/watch?v=KCU2G0fJKkI
http://www.youtube.com/watch?v=pwT2vtH7g4A
http://www.youtube.com/watch?v=5b_D6y6_lhg

U mnogim europskim zemljama pjesma De Brevitate Vitae (O kratkoći života) prihvaćena je kao studentska himna i obično se na sveučilištima izvodi prigodom dodjeljivanja diploma ili tijekom značajnijih sveuilišnih događanja. Pjesmu je na latinskom jeziku napisao, a potom i uglazbio bolonjski biskup D. Strada 1267. godine. Današnji oblik pjesme potječe od Ch.W. Kindlebena koji ju je objavio u svojoj knjizi Studentenlieder (1781.). Melodija je prvi put objavljena 1797. godine. Interesantno je i to da je Johannes Brahms ovu pjesmu "ugradio" u završni dio svoje Akademske festivalske uvertire. Danas se umjesto originalnog naziva češće koristi prvi stih pjesme - Gaudeamus igitur ili samo Gaudeamus.

Osim latinskog teksta Ch.W. Kindlebena, ovdje su navedeni i slobodni prijevodi na hrvatskom i engleskom jeziku. Uobičajeno se pjevaju samo strofe napisane podebljanim slovima.

GAUDEAMUS IGITUR... U VESELJU ŽIVIMO... LET US REJOICE...
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus; Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus. U veselju živimo, dok smo tako mladi; jer kad divna mladost prođe, pa nam kruta starost dođe shrvaće nas jadi. Let us rejoice therefore While we are young. After a pleasant youth After a troublesome old age The earth will have us.
Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Transiere ad superos, adiere ad inferos ubi iam fuere. Oni, što su živjeli od nas mnogo prije leže već u zemlji davno ... Neke b'jedno, neke slavno grobni hum sad krije. Where are they Who were in the world before us? You may cross over to heaven You may go to hell If you wish to see them.
Vita nostra brevis est, brevi finietur. Venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Naš taj v'jek je kratak baš, vrlo brzo svrši, uz to pun je tuge, muke; smrt svud pruža gadne ruke, da nam život skrši. Our life is brief It will be finished shortly. Death comes quickly Atrociously, it snatches us away. No one is spared.
Vivat academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore! Stog' nek žive škole sve, profesori s njima... Bog poživi i nas đake, prisutne sve veseljake, koliko nas ima! Long live the academy! Long live the teachers! Long live each male student! Long live each female student! May they always flourish!
Vivant omnes virgines faciles, famosae! Vivant et mulieres, tenerae, amabiles, bonae, laboriosae! Živile sve ženice, nježne, zgodne, mile, neka žive djeve mlade, jer nam one život slade, kao bajne vile. Long live all maidens Easy and beautiful! Long live mature women also, Tender and loveable And full of good labor.
Vivat et res publica, Et qui illam regit, vivat nostra civitas, maecenatum caritas, quae nos hic protegit! Živila nam država naš vladar blagi, uz to neka još zaori: Živili nam dobrotvori ljubljeni i dragi! Long live the State And the One who rules it! Long live our City And the charity of benefactors Which protects us here!
Pereat tristitia, pereant osores, pereat diabolus, quivis antiburschius atque irrisores! Tugu mi ne volimo; nek je nosi vrag ... U veselju i bez jada nek nam kliče duša mlada to je naše pravo! Zdravo! Zdravo! Zdravo! Let sadness perish! Let haters perish! Let the devil perish! Let whoever is against our school Who laughs at it, perish!