Kemijsko-tehnološki fakultet

Lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu

Na temelju čl. 25. st. 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Splitu, u postupku izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na 52. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 08. ožujka 2018.g. pod točkom 03. dnevnog reda donesena je sljedeća

Program rada, prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića
Program rada, prof. dr. sc. Dragana Ljutića

Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017./2018

Seminarske grupe za Matematiku II i Fiziku II

Poštovani, 
U nastavku teksta nalazi se popis studenata po seminarskim grupama za kolegije "Matematika II" i "Fizika II".
U prvoj seminarskoj grupi nalaze se studenti preddiplomskog studija Kemija.