Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest o obrani doktorskog rada Tihomira Kosora, mag. ing. cheming.

Dana 22. rujna 2017. godine (petak) u 12:00 sati  TIHOMIR KOSOR, mag. ing. cheming.  pristupit će obrani doktorskog rada pod naslovom:
 
«SINTEZA I KARAKTERIZACIJA GEOPOLIMERA BAZIRANIH NA LETEĆEM PEPELU»
Pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Jelica Zelić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2. Izv. prof. dr. sc. Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu
3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Obrana doktorskog rada održat će se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35, u predavaonica br. F-402/IV kat.

Predavanje "Znanost kao revolucija"

Dobitnik Nobelove nagrade Sir Paul Nurse, održati će predavanje "Znanost kao revolucija" u svečanom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, 15. rujna 2017.g. (petak) u 18:00 sati. Ulaz je slobodan.