Kemijsko-tehnološki fakultet

OBAVIJEST O POČETKU AKAD. GOD. 2017./18. ZA STUDENTE PRVIH GODINA

Obavještavaju se studenti prvih godina:

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA KEMIJSKE TEHNOLOGIJE;

  1)  smjer: Kemijsko inženjerstvo
  2)  smjer: Zaštita okoliša

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

- PREDDIPLOMSKOG STUDIJA KEMIJE;

STRUČNOG STUDIJA ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA;

da će se dana 02. listopada 2017. god. (ponedjeljak) u 10:00 sati u velikom amfiteatru (A0-2, prizemlje, srednji amfiteatar) održati svečanost prigodom početka akad. god. 2017./18. na kojoj će budućim studentima biti uručeni i indeksi.

Predavanja će započeti dana 03. listopada 2017. g. (utorak) prema rasporedu sati.

Objava natječaja (N.N. 95/17)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
-          jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Organska kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju,
-          jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku tehnologiju.
 

Dekanski ispitni rok za studente integriranog studija Farmacija

Temeljem članka 42. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu i članka 25. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u predmetu uvođenja dodatnog ispitnog termina u jesenskom ispitnom roku za integirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija donesena je sljedeća ODLUKA.