Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest studentima starog stručnog studija

Pozivaju se studenti starog stručnog studija koji su upisali kolegije 3. i 5. semestra na oba smjera da dođu na sastanak s prodekanom za nastavu u ponedjeljak 9. 10. u 13:00 u fakultetsku vijećnicu.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

I.
1.)    KEMIJSKO INŽENJERSTVO U RAZVOJU MATERIJALA I ZAŠTITI OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije te biotehnologije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, sve znanstvene grane.
Školarina po semestru studija iznosi 7.500,00 kuna.

2.)    KEMIJA MEDITERANSKOG OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije, biotehnologije te farmacije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, sve znanstvene grane.
Školarina  po semestru studija iznosi 6.000,00 kuna.
II.
Prijava na natječaj treba sadržavati molbu s navedenim podatcima za kontakt, presliku diplome, prijepis ocjena sa studija, domovnicu, životopis i preporuke (ako je potrebno).
Ako školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku.
Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka.
Studij će se realizirati ako se prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće.

Dekanski ispitni rok

Temeljem članka 25. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i članka 77. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, dekan Fakulteta prof. dr. sc. Igor Jerković donio je Odluku o dekanskom ispitnom roku.

Odluka se odnosi na sve studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (stručni, preddiplomski i diplomski studij), osim za integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija.