Kemijsko-tehnološki fakultet

Objava natječaja (N.N. br. 73/17)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

 Ad1.) - dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju,

Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo,

Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za matematiku, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice,

Ad4.) - tri izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju,

Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju,

Ad6.) - pet izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju,

Ad7.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za organsku kemiju i

Ad8.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. 

Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti

Natječaj za upis polaznika programa Student Business e-Academy i SBeA konferencije

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika SBeA konferencije i  2. generacije studenata na dvosemestralni online program SBeA Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2017./2018. Rok za prijave je do 24. lipnja 2017. godine.
Dvosemestralni online program SBeA i SBeA konferencija rezultat su projekta Student Business e-Academy (SBeA) sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske Unije, kojeg provodi Sveučilište u Splitu u suradnji sa sveučilištima Middlesex University London i University of Malaga. E-learning platforma na kojoj se izvodi online program SBeA, sufinancirana je sredstvima iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija Splitsko-dalmatinske županije.
SBeA program studentima omogućava stjecanje ključnih poduzetničkih vještina i znanja potrebnih za ostvarivanje njihovih poslovnih ideja i ulazak na tržište, uz podršku domaćih i međunarodnih mentora. Program i suradnički radni prostor za korisnike dostupni su na virtualnoj platformi prilagođenoj potrebama korisnika. 
SBeA trening konferencija predstavlja trening za razvoj poduzetničkih sposobnosti i timski rad u međunarodnom okruženju, a ujedno je i svojevrsna priprema za pohađanje dvosemestralnog online SBeA Programa.
Sve informacije o uvjetima natječaja i načinu podnošenja prijave nalaze se u prilogu vijesti.

Dokumenti