Kemijsko-tehnološki fakultet

Dodatna obavijest o dekanskom ispitnom roku

OBAVIJEST!
Ispiti za dekanski rok moći će se prijavljivati tek od četvrtka, 20.9. Od tada će se moći prijaviti ispit za neki od predmeta bez obzira koliko je puta do tada student izašao na ispit iz tog predmeta.
Prodekan za nastavu,
izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić.

Započeo projekt opremanja Zgrade 3 Fakulteta

Početkom rujna 2018. godine započela je provedba projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, broj ugovora KK.01.1.1.02.0018.
Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 82.870.870,38 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, što čini ovaj projekt jednim od najvećih i najvažnijih projekata Sveučilišta u Splitu.
Projekt je posebno važan za područje znanosti i tehnologije budući da se projektom opremaju Prirodoslovno-matematički fakultet, Pomorski fakultet i Kemijsko-tehnološki fakultet s najsuvremenijom znanstvenom i laboratorijskom opremom.
Nabavom opreme doprinijet će se unaprjeđenju aktivnosti istraživanja na Sveučilištu u Splitu. Projektom su  predviđena i istraživanja u koja će biti uključeni i dionici iz gospodarstva, stoga će jedan od dugoročnih rezultata projekta biti doprinos razvoju gospodarstva u sveučilišnom okruženju, što je u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2015.-2020.
Osim važnosti za istraživačku djelatnost Sveučilišta u Splitu, projekt doprinosi i povećanju standarda studiranja na trima fakultetima što će dodatno povećati interes za dolazne istraživače, studente i doktorande te ostale oblike međusveučilišne i međunarodne suradnje.
Opremanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Pomorskog fakulteta i Kemijsko-tehnološkog fakulteta će biti u potpunosti realizirano do 1. travnja 2021. godine, što je i kraj razdoblja provedbe projekta, dok će se projektom predviđene istraživačke djelatnosti odvijati tijekom razdoblja od 5 godina od završetka provedbe projekta.
Z3F traka svi logotipi


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.