Kemijsko-tehnološki fakultet

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama za seminare i vježbe

Svaka seminarska grupa sastoji se od nekoliko grupa za vježbe. U rasporedu seminara i vježbi potrebno je pratiti oznaku svoje grupe za vježbe. Ponavljači nisu na ovom popisu je moraju ići u onu seminarsku grupu kada su slobodni od nastavnih obveza predmeta druge godine, dok se za vježbe ponavljači moraju javiti predmetnom nastavniku.

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama

Dodatna obavijest o dekanskom ispitnom roku

OBAVIJEST!
Ispiti za dekanski rok moći će se prijavljivati tek od četvrtka, 20.9. Od tada će se moći prijaviti ispit za neki od predmeta bez obzira koliko je puta do tada student izašao na ispit iz tog predmeta.
Prodekan za nastavu,
izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić.