Kemijsko-tehnološki fakultet

Humanitarna akcija Studentskog zbora KTF-a za Dječji dom Maestral

Napisao/la Verica Vučičić on .

advent

Studentski zbor Kemijsko-tehnološkog fakulteta organizira humanitarnu akciju pod nazivom -Vitar dobrote u Maestralu- koja će se održati u utorak, 11. prosinca 2018. u atriju Kemijsko-tehnološkog fakulteta.
Sva prikupljena sredstva bit će uplaćena na račun Dječjeg doma Maestral kako bi im se omogućilo financiranje različitih slobodnih aktivnosti, organiziranje zimovanja, kupnju božićnih poklona i slično što ne ulazi pod financiranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim putem pozivamo sve djelatnike Kemijsko-tehnološkog fakulteta da podrže humanitarnu akciju te malim doprinosom uljepšaju djeci iz Dječjeg doma Maestral božićne dane. Od 10 do 18 sati u atriju Fakulteta bit će božićni kolači, fritule i kuhano vino po simboličnim cijenama. Dođite na kuhano vino pod adventski bor, čeka Vas Vaš Studentski zbor! Studentski zbor Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

Natječaj - N.N. 106 od 30.11.2018.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
Ad.1) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).
Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
1.       životopis
2.       presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
3.       ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju, za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
4.       dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
5.       rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Ad.2) – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću i anorgansku kemiju
Uvjeti:
1.       SSS kemijskog smjera
2.       znanje rada na računalu (MS Office, Internet)
3.       za pristupnike koji su strani državljani, dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje)
4.       rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
5.       probni rad od 3 mjeseca
Uz potpisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Radionica Komunikacijske vještine

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Centar za savjetovanje studenata Sveučilišta u Splitu ove je akademske godine pripremio niz radionica za studente čija je zajednička svrha rad na sebi.
Prve u nizu su dvije radionice na temu komunikacijskih vještina. Dobra komunikacija pretpostavka je dobrih međuljudskih odnosa. Iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, često puta dovodi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u odnosima s ljudima. Iz tog razloga osmislili smo radionice na temu ključnih aspekata komunikacije: aktivnog slušanja i neverbalne komunikacije.
Broj sudionika je ograničen te je obavezna prijava. Moguće se prijaviti na jednu ili obe radionice preko Facebook stranice Centra ili preko mail adrese savjetovanje@unist.hr.
Više informacija možete pronaći na našem FB eventu na linku ispod. 

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama za seminare i vježbe

Napisao/la Eni Generalić on .

Svaka seminarska grupa sastoji se od nekoliko grupa za vježbe. U rasporedu seminara i vježbi potrebno je pratiti oznaku svoje grupe za vježbe. Ponavljači nisu na ovom popisu je moraju ići u onu seminarsku grupu kada su slobodni od nastavnih obveza predmeta druge godine, dok se za vježbe ponavljači moraju javiti predmetnom nastavniku.

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama