Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju čl. 25. st. 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno čl. 93. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
 
Sveučilište u Splitu upućuje poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje
od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine.