Kemijsko-tehnološki fakultet

Lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju čl. 25. st. 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Splitu, u postupku izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na 52. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 08. ožujka 2018.g. pod točkom 03. dnevnog reda donesena je sljedeća

Program rada, prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića
Program rada, prof. dr. sc. Dragana Ljutića