Promjena rasporeda

Došlo je do promjena u rasporedu prema slijedećem:

14.11.2018.

- Opća biologija, predavanje, 1_PKT_ZO, 1_PPT, iz A02 se prebacuje u A11 od 8h do 10h

- Seminar opće biologije, 1_PKT_ZO, iz A02 se prebacuje u A11 od 10h do 11h

- Matematika 1, predavanje, 1_PK, 1_PKT_KI, 1_PKT_ZO, iz A02 se prebacuje u A11 od 11h do 14h.