Kemijsko-tehnološki fakultet

Izbor rektora Sveučilišta u Splitu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

U okviru postupka izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti na 58. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 12. siječnja 2022. godine, objavljujemo:

Odluku Senata Sveučilišta u Splitu o usvajanju Izvješća Povjerenstva za prikupljanje liste kandidata 

Odluku Senata Sveučilišta u Splitu o utvrđivanju liste kandidata za rektora 

Program rada za mandatno razdoblje 2022. - 2026. - prof. dr. sc. Dragan Ljutić