Obavijest o upisu na Program

Napisao/la Eni Generalić on .


SVEUČILIŠTE U SPLITU

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis na Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala

Program će se izvoditi kroz dva semestra. Programom se stječe 31,0 ECTS bod (rok za završetak Programa je 2 akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa).

Polaznici programa pohađat će nastavu pojedinih predmeta s redovitim studentima sveučilišnog  preddiplomskog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Školarina iznosi 4123,00 kune (547,22 EUR), a dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa. UPLATNICA

Polaznici koji upisuju Program dužni su s Fakultetom sklopiti Ugovor o pohađanju Programa.

Uz prijavu se prilaže:

Preslika diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ante.prkic@ktf-split.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za upis dostavljaju se do 4. listopada 2022. godine, na adresu: Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.