About us

Faculty of Chemistry and Technology

Adress:
Ruđera Boškovića 35, HR-21000 Split, Croatia
Tel: 385 (21) 329-420385 (21) 329-420
Fax: +385 (21) 329-461

Dean: Ph.D. Igor Jerković, full professor

Vice Dean for Education: Ph.D. Slobodan Brinić, associated professor

Vice Dean for Finances: Ph.D. Nataša Stipanelov Vrandečić, associated professor

Vice Dean for Science and International Cooperation: Ph.D. Marina Trgo, full professor

Secretary of the Faculty: B.Sc. Vesna Drašković

Kemijsko-tehnološki fakultet je visoko učilište koje se bavi znanstveno-obrazovnim radom na području kemije i kemijskog inženjerstva te izobrazbom studenata na stručnom i sveučilišnom studiju kemijske tehnologije. Na Fakultetu se izvodi i poslijediplomski znanstveni studij.

Fakultet je utemeljen 1960. godine kao dio Sveučilišta u Zagrebu, a 1974. postaje članicom Sveučilišta u Splitu. Od utemeljenja do danas na Fakultetu je diplomiralo više od 1400 studenata na svim razinama obrazovanja. Nastavu na Fakultetu izvode stalno i privremeno zaposleni nastavnici, nastavnici s drugih srodnih fakulteta te niz priznatih stručnjaka iz prakse ili instituta. Nastavni programi Fakulteta stalno se osuvremenjuju i usporedivi su s programima sveučilišta diljem svijeta. Posljednje su izmjene programa usvojene 2005. godine, u skladu s postavkama Bolonjske deklaracije koje su provedene u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Od akad. god.2005/06 na KTF-u je ustrojeno i izvodi se 5 studijskih programa i to:

1.     Sveučilišni preddiplomski studij kemije

2.     Sveučilišni preddiplomski studij kemijske tehnologije

3.     Sveučilišni diplomski studij kemije sa smjerovima:

- Organska kemija i biokemija
- Kemija okoliša

4.     Sveučilišni diplomski studij kemijske tehnologije sa smjerovima:

- Materijali
- Zaštita okoliša
- Mediteranske kulture

5.     Stručni studij kemijske tehnologije sa smjerovima :

- Kemijska tehnologija i materijali
- Prehrambena tehnologija