"Okoliš na dlanu"

"Okoliš na dlanu" je publikacija  koju izdaje Agencija za zaštitu okoliša.

 Poveznica na cjeloviti tekst publikacije: http://www.azo.hr/PublikacijeOkolisNa.   

Prikaz publikacije: Okoliš_na_dlanu.PDF.


   
.