Odluka o odabiru kandidata za Erasmus+ studij u ak. god. 2017./18.- konačni rezultati

Na temelju odredbi Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2017./18., a u okviru programa Erasmus+, Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost, na temelju rang listi Povjerenstava za rangiranje kandidata u okviru Erasmus+ programa, donijelo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2017./18.