Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa -omotnica ACP (Afričke, Karipske i Pacifičke države)- Nigerija

Sveučilište u Splitu dana 18. 1. 2019. raspisuje Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica omotnica ACP (Afričke, Karipske i Pacifičke države)- Nigerija, Federal University of Technology Owerri

Tekst Natječaja
Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 1. 2. 2019.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2020.
Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.
Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):
1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje
2. Europass CV na engleskom
3. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
4. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata.
6.Privola za slanje/objavu osobnih podataka
7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama
8. Kriteriji sastavnica: KTF

Erasmus+ vodič
Obrazac odluke o rang listi sastavnice