2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica ENI-Izrael

Sveučilište u Splitu dana 19. ožujka 2019. raspisuje 2. krug Natječaja za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI-Izrael, Technion Institute of Technology

Tekst Natječaja
Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 18. 4. 2019.

Mobilnost se može realizirati u akademskoj 2019./20. godini do zaključno s 15. 7. 2020.