Obavjesti studentske Referade

Promjena predavaonice za 13.12.2017.g.

Poštovani,
U srijedu, 13.12.2017.g. predavanja i seminar iz predmeta Reakcijsko inženjerstvo (3_PKT_KI) umjesto u predavaonici F-402 održati će se u amfiteatru A0-1 u istom terminu (od 11-14 sati), a  predavanja i seminar iz predmeta Osnove kemijskog inženjerstva (3_PK)  umjesto u predavaonici E-402 održati će se u predavaonici B1-43 na PMF-u u istom terminu (od 11-14 sati).
Predavaonica B1-43 se nalazi na prvom katu. Za točnu lokaciju otvorite link B1-43.jpg

Objava rang liste za stem stipendije

Poštovani studenti,
Dana 28. studenoga 2017. godine, objavljene su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste se nalaze na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr.
Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr. 

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Preuzimanje indeksa i potpisivanje ugovora

Poštovani studenti,
Pozivamo Vas da preuzmete svoje indekse te potpišete ugovor o plaćanju participacije u troškovima studija (za one koji su u obvezi plaćanja) u Studentskoj službi KTF-a.
Indeksi studenata koji nisu u obvezi plaćanja participacije nalaze se ispred ureda Studentske službe.

Produljen rok za provjeru podataka za STEM stipendije

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti jednoglasno je odlučilo kako se studentima rok za provjeru podataka na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr produljuje do petka 17. studenoga 2017. godine do 12 h.

Još jednom Vas molimo da na vrijeme provjerite ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na navedenoj poveznici. Još jednom napominjemo da, iako dio studenata iz tehničkih razloga nije primio e-mailove s obavijestima, nema razloga za zabrinutost. Svi studenti svoje podatke mogu provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr te su bez obzira na primitak e-maila obuhvaćeni procesom dodjele STEM stipendija.

Provjera podataka za državne stipendije u stem područjima znanosti

Molimo sve studente koji konkuriraju za državnu stipendiju u STEM područjima znanosti koji nisu primili e-mail Ministarstva znanosti i obrazovanja da provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/ .

U navedenu aplikaciju prijavljujete se putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta. Ukoliko primijetite da Vaši podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, molimo da se obratite visokom učilištu u svrhu ispravka podataka ili provjere podatke na stranicama ISSP-a https://issp.srce.hr. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, molimo da se obratite na stem-stipendije@mzo.hr sa podatkom o OIB-u kako bi Ministarstvo provjerilo podatke sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Napominjemo kako su za studente prve godine vidljivi samo podaci o državnoj maturi iz matematike (te fizike, kemije i biologije ukoliko ih je student polagao), a za studente druge i treće godine vidljivi su prosjek ocjena i broj stečenih ECTS bodova u tijeku dosadašnjeg studija.

VAŽNO:

·         podaci o godini završetka srednjoškolskog obrazovanja u postupku su preuzimanja iz e-Matice te bi uskoro unutar aplikacije trebali biti vidljivi svim studentima

·         identifikacijske oznake u postupku su generiranja i bit će svim studentima pravovremene dodijeljene i vidljive unutar aplikacije

·         kako postoji određeni broj studenata koji nemaju evidentiranu e-mail adresu AAI sustava uputa je da studenti provjere AAI@EduHr identitet i ažuriraju adresu u ISVU sustavu na matičnoj ustanovi kako bi mogli pravovremeno primati daljnje obavijesti

Naglašavamo kako je podatke moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.