Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je odluku o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom, pa sukladno tome Program Izobrazbe na Kemijsko-tehnološkom fakultetu je obustavljen do daljnjega. U trenutku kada Ministarstvo ponovo pokrene isti, odnosno dorađeni program svi zainteresirani će na vrijeme biti obaviješteni.

IZOBRAZBA O GOSPODARENJU OTPADOM

ZAKONSKE OBVEZE

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Programu izobrazbe o održivom gospodarenju otpadom (NN 77/15), sve pravne osobe koje su proizvođači otpada i zapošljavaju 50 i više osoba (tvrtke, javna poduzeća, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, i dr.) dužne su imenovati povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika koji imaju obavezu pohađati osnovnu izobrazbu o gospodarenju otpadom u trajanju od 25 nastavnih sati.
Svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom dužna je imenovati odgovornu osobu za gospodarenje otpadom i njenog zamjenika u djelatnosti gospodarenja otpadom te imaju obvezu provesti osnovnu izobrazbu u trajanju od 40 nastavnih sati.


O OVLAŠTENIKU PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODANJU OTPADOM