Otvoren pristup na Royal Society of Chemistry (RSC) i BioOne Complete

Detaljnije informacije o pristupu nalaze se na Portalu elektroničkih izvora NSK: http://baze.nsk.hr/otvoren-pristup-na-royal-society-of-chemistry-rsc-i-bioone-complete/.