Katedra za matematiku_obavijest o rezultatima pismenih ispita
Rezultati pismenih ispita (drugi jesenski rok) iz kolegija Matematika 1, Matematika i Matematika 2 bit će objavljeni sutra u 12 sati na oglasnoj ploči Katedre (4. kat).

Split, 21.9.2017.                                                                                                Katedra za matematiku