Gore

Natječaji

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Organska kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju izabran je dr. sc. IVICA BLAŽEVIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Mehanički, toplinski i separacijski procesi, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor, iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, og izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju docent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Biologija, znanstvena grana Mikrobiologija (naslovno zvanje).
 
po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Prehrambena tehnologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju izabrani su dr. sc. DANIJELA SKROZA I dr. sc. ZVONIMIR MARIJANOVIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor I. izbor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Analitička kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemiju okoliša.
 
po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju izabrana je dr. sc. IVANA ŠKUGOR RONČEVIĆ
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za anorgansku tehnologiju izabran je dr. sc. MARIO NIKOLA MUŽEK
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku tehnologiju izabran je dr. sc. MIĆE JAKIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa bolovanja
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.1.01.) – Aktivnost 2: Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 1. studenog 2022. godine u slučaju pozitivno vrednovanog znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja.
 
 
 
Powered by Phoca Download