Gore

Natječaji

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Organska kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju izabran je dr. sc. IVICA BLAŽEVIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Mehanički, toplinski i separacijski procesi, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor, iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, og izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju docent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Biologija, znanstvena grana Mikrobiologija (naslovno zvanje).
 
po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Prehrambena tehnologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju izabrani su dr. sc. DANIJELA SKROZA I dr. sc. ZVONIMIR MARIJANOVIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor I. izbor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Analitička kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemiju okoliša.
 
po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju izabrana je dr. sc. IVANA ŠKUGOR RONČEVIĆ
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za anorgansku tehnologiju izabran je dr. sc. MARIO NIKOLA MUŽEK
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku tehnologiju izabran je dr. sc. MIĆE JAKIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa bolovanja
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.1.01.) – Aktivnost 2: Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 1. studenog 2022. godine u slučaju pozitivno vrednovanog znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja.
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice (m/ž) na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: • za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“ na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekti“.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, za rad u Zavodu za biokemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa bolovanja, izabrana je PETRA BRZOVIĆ, mag. chem.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabrana je SUNČICA MILETA, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Mehanički, toplinski i separacijski procesi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo izabrana je dr. sc. MARIJA ĆOSIĆ.
 
Po javnom Natječaju za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekti“, izabrana je ANDREA SEDLAR, mag. chem.
 
Po javnom pozivu za prijam polaznika/polaznice (m/ž) na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvaćena je i odabrana ANA ŠĆEPANOVIĆ, dipl. iur.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ (BioSMe), s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od četiri godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
 
 
Powered by Phoca Download