Gore

Natječaji

Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Službe održavanja), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, izabrana je MARTINA ČAGALJ, mag. ing. agr.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Službe održavanja), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, izabran je TIN PELIVAN, inženjer građevinskih instalacija.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci.
 
Po natječaju za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci izabran je JOSIP BELAS, mag. iur.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - Ad 1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice; Ad 2.) - jedanaest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju; Ad 3.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
 
 
 
Powered by Phoca Download