Gore

Natječaji 2015

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa • za radno mjesto I vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj
 
Raspisuje se NATJEČAJ za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora; jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora; jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta i dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta
 
Raspisuje se NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I vrste - referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže (stručni suradnik) na određeno vrijeme, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice.
 
Raspisuje se NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto III vrste – laborant na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za kemiju.
 
Raspisuje se NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa • za radno mjesto II. vrste - viši laborant u Odsjeku za kemiju
 
Raspisuje se NATJEČAJ za izbor: 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za organsku tehnologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, grana primijenjena kemija u Zavodu za kemiju okoliša, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Raspisuje se NATJEČAJ za izbor: 1. dva suradnika u suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemije u Zavodu za opću i anorgansku kemiju (naslovno zvanje) 2. dva suradnika u suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemije u Zavodu za analitičku kemiju (naslovno zvanje)
 
Kemijsko-tehnološki fakultet raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik III. vrste – stručni administrativni referent, na određeno vrijeme do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja. Uvjeti: - SSS upravnog smjera, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - osposobljenost za rad na PC, - 2 godine radnog iskustva u struci, - probni rad od 3 mjeseca. Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku svjedodžbe, presliku dokaza o državljanstvu i dokaz o stečenom radnom iskustvu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 21000 Split, Teslina 10/V, u roku od osam (8) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama.
 
 
 
Powered by Phoca Download