Gore

Natječaji 2017

Kemijsko-tehnološki fakultet raspisuje N A T J E Č A J za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) za radno mjesto II. vrste – viši laborant u Odsjeku za kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad 3 mjeseca) do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja
 
Kemijsko-tehnološki fakultet raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za anorgansku tehnologiju do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa roditeljskog dopusta.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za termodinamiku izabrana je DR. SC. JELENA JAKIĆ.
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za termodinamiku do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s roditeljskog dopusta.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Mehanički, toplinski i separacijski procesi na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo izabrana je DR. SC. ANTONIJA ČELAN (rođ. Kaćunić)..
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju okoliša izabran je JOSIP RADIĆ, mag. chem.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za anorgansku tehnologiju do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa roditeljskog dopusta izabrana je ŽELJKA ŠMITH, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši laborant u Odsjeku za kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad 3 mjeseca) do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja izabrana je JELENA MISTRIĆ, mag. ing. cheming.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju izabran je dr. sc. FRANKO BURČUL.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za matematiku do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja, izabran je Marin Čalo, mag. educ. math. et inf.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za termodinamiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja, izabrana je Milka Barbir Bogunović, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju izabrana je dr. sc. MARINA ZEKIĆ.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) - dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za matematiku, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad4.) - tri izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, Ad6.) - pet izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad7.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za organsku kemiju i Ad8.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku tehnologiju do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta izabrana je ŽELJKA ŠMITH, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemijudo povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta izabrana je TIJANA STANIĆ, mag. chem.
 
Po natječaju za izbor pet izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje – asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija za rad u Zavodu za analitičku kemiju izabrane su PETRA BRZOVIĆ, mag. chem., ANAMARIJA VELJAČIĆ, mag. ing. cheming., IVANA PERIĆ, mag. chem., MARINA ŠOŠE, mag. ing. cheming. i dr. sc. MARINA TRANFIĆ BAKIĆ
 
Po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje – asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija za rad u Zavodu za organsku kemiju izabrane su PETRA BRZOVIĆ, mag. chem. i VLATKA MATKOVIĆ, magistra biologije i kemije
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje – asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju izabrana je MARINA ŠOŠE, mag. ing. cheming.
 
 
 
Powered by Phoca Download