Gore

Natječaji 2018

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabrana je ANĐELA ČOVIĆ, mag. ing. cheming.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Mehanički, toplinski i separacijski procesi, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor, iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, og izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, - jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju docent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Biologija, znanstvena grana Mikrobiologija (naslovno zvanje).
 
po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Prehrambena tehnologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju izabrani su dr. sc. DANIJELA SKROZA I dr. sc. ZVONIMIR MARIJANOVIĆ
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor I. izbor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Analitička kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemiju okoliša.
 
po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju izabrana je dr. sc. IVANA ŠKUGOR RONČEVIĆ
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor I. izbor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Analitička kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemiju okoliša izabrana je dr. sc. MARIJA BRALIĆ.
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa bolovanja
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Organska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.1.01.) – Aktivnost 2: Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 1. studenog 2022. godine u slučaju pozitivno vrednovanog znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja.
 
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice (m/ž) na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: • za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: - jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“ na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekti“.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad2.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabrana je SUNČICA MILETA, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Mehanički, toplinski i separacijski procesi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo izabrana je dr. sc. MARIJA ĆOSIĆ.
 
Po javnom Natječaju za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekti“, izabrana je ANDREA SEDLAR, mag. chem.
 
Po javnom pozivu za prijam polaznika/polaznice (m/ž) na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvaćena je i odabrana ANA ŠĆEPANOVIĆ, dipl. iur.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ (BioSMe), s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od četiri godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, za rad na projektu »Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala«, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti«.
 
 
 
Powered by Phoca Download