Gore

Natječaji 2018

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju izabran je dr. sc. MARKO-BORIS KUKOVEC
 
Po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša izabrana je dr. sc. IVONA NUIĆ.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, I. izbor iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala izabran je dr. sc. LADISLAV VRSALOVIĆ.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor, I. izbor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zanju - poslijedoktorand, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo; za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija ili za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ na određeno vrijeme do 01. kolovoza 2019. god. u slučaju pozitivno vrednovanog projekta u ponovljenom po
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad3.) - jedanaest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, u Odsjeku za kemiju Ad4.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju izabrana je ANA MARIJA DROPULIĆ, mag. ing. cheming.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju izabrane su MAJA MAROVIĆ, mag. ing. cheming. i IVA GJERGJA BRATIĆ, dipl. ing. kem. teh.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad.1) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta; Ad.2) – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću i anorgansku kemiju
 
Po natječaju za izbor jednog poslijedoktoranda (m/ž) na radnom mjestu I. vrste, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo; za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija ili za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ na određeno vrijeme do 01. kolovoza 2019. godine u slučaju pozitivno vrednovanog projekta u ponovljenom postupku vrednovanja izabrana je dr. sc. MARIJANA POPOVIĆ.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izborza izbor: Ad1.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, ne neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad2.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, ne neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
 
 
Powered by Phoca Download