Gore

Natječaji 2019

Po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, izabrane su ANDREA LJUBIĆ, mag. ing. tech. aliment. i MARIJANA GRBAVAC, mag. ing. cheming.
 
Po natječaju za izbor šest izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju, izabrani su IVANA BOŽIĆ, mag. chem, ANTONIJA BODAČ, mag. chem., IVA GJERGA BRATIĆ, dipl. ing., MARIN POPOVIĆ, mag. chem., ANA SILIĆ, mag. chem. i SANDRA ŠOŠE, mag. educ. biol. et chem.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta izabrana je ŽELJKA ŠMITH, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant, na neodređeno vrijeme, punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju izabrana je JELENA MISTRIĆ, mag. ing. cheming.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabran je dr. sc. MARIN UGRINA.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Biokemija i medicinska kemija, za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad2.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Analitička kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor:Ad3.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad4.) jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor (naslovno zvanje) za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Organska kemija Ad5.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na Katedri za matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika
 
Po natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana je dr. sc. NIVES VLADISLAVIĆ.
 
Po natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabran je prof. dr. sc. ZORAN GRUBAČ.
 
Po natječaju za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Organska kemija izabran je dr. sc. MARIN ROJE.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Ad2.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad3.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad4.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Biokemija i medicinska kemija, za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad5.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Analitička kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice Ad2.) - šest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju Ad3.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci donesena je Odluka o neizboru kandidata zbog neispunjavanja natječajnih uvjeta.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, izabrana je SUNČICA MILETA, dipl. ing.
 
Po natječaju za izbor dva izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala, izabrane su ANAMARIJA STOILOVA, mag. ing. cheming. i MIRJANA MIA OŽIĆ, dipl. ing.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor: Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, Ad2.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Računarstvo, za izvođenje nastave iz predmeta „Primjena računala“, Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
 
 
 
Powered by Phoca Download