Novosti

Napisao/la hkd on .

zaglavlje HKD Split

Poštovani članovi HKD-a,
Objavljen je natječaj za Nagradu Leopold Ružička Hrvatskog kemijskog društva.

Na temelju pravilnika Hrvatskog kemijskog društva za dodjelu Nagrade Leopold Ružička pravo natjecanja imaju mladi istraživači, članovi HKD-a koji ne navršavaju više od 35 godina života u godini u kojoj je objavljen natječaj. Nagrada se dodjeljuje za vrijedan znanstveni rad u području kemije, ostvaren u Republici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postignuća kandidata određuje se na temelju objavljenih znanstvenih radova.

Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela. Nagradu će uručiti predsjednik Hrvatskog kemijskog društva u sklopu skupa Solutions in Chemistry. Tom prigodom nagrađeni će održati predavanje o svom znanstvenom radu.

Kandidate za Nagradu mogu predložiti svi članovi HKD-a stariji od 35 godina. Nominacija treba sadržavati obrazloženje predlagača, životopis kandidata te popis objavljenih znanstvenih radova.

Prijedloge s potpunom dokumentacijom treba poslati na adresu e-pošte: tajnistvo@hkd.hr zaključno do 3. lipnja 2022. godine.

HKD, tajništvo

PRILOZI:

Tekst natječaja: https://hkd.hr/images/Vijesti/Natjecaj-Nagrada_Leopold_Ruzicka.pdf

Pravilnik: https://hkd.hr/images/dokumenti/Pravilnik_Leopold_Ruzicka.pdfPoziv 218 za web

Sudjelovanje u radu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

U subotu 9.4.2022. u Prirodoslovnoj školi održan je Projektni dan Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ), kojim je obilježen uspješan završetak programa Centra izvrsnosti za školsku godinu 2021./2022. Na projektnom danu polaznici Centra izvrsnosti matematike, prirodoslovlja te informatike i novih tehnologija izlagali su svoje radove, projekte i aktivnosti odrađene unutar programa CI SDŽ za školsku godinu 2021./2022. U projektnim aktivnostima prirodoslovlja kao mentori učenicima iz cijele Splitsko-dalmatinske županije aktivno su sudjelovali i članovi Hrvatskog kemijskog društva - Split.

Članovi HKD - Split od osnutka Centra izvrsnosti SDŽ aktivno sudjeluju kao predavači i članovi Stručnog povjerenstva, s ciljem promicanja kemije među mlađim naraštajima.

IMG 20220412 WA0001
IMG 20220412 WA0006
 

17th International Symposium on Cholinergic Mechanisms

It's our great honor to invite you to the 17th International Symposium on Cholinergic Mechanisms (ISCM2022) which will take place during May 8-12, 2022 in Dubrovnik, Croatia.
Along with a great scientific program, the participants will be able to enjoy Dubrovnik, a magnificent historic city, founded in the 7th century.
For more information visit the web site.
Topics:

 • Cholinergic cross talk between neural and immune system
 • Neuromuscular junction
 • Nicotinic cholinergic pathway and COVID19
 • Cholinergic modulation and muscarinic receptors
 • Nicotinic receptors – structure and function
 • Presynaptic mechanisms
 • Cholinergic therapy for Alzheimer's disease
 • Acetylcholinesterase – as target in therapy
 • Cholinergic dysfunction and neurodegenerative disorders
 • Cholinesterases and inhibitors
 • Regulation and alternative roles of cholinesterases
 • Memory, cognition and stress
 • Young investigators in cholinergic mechanisms
 • Other

On behalf of the Organization Committee, we warmly welcome you to this great event!
Zrinka Kovarik
Chair of ISCM2022


 

Poštovani članovi HKD-a,

U ime Organizacijskog odbora pozivamo vas na sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry & Materials Science (CEEC-PCMS1). Zajedno s ovom konferencijom održat će se i drugi Hrvatski skup za toplinsku analizu i kalorimetriju. Konferencija će se održati uživo od 26. do 30. srpnja 2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35 (kampus Sveučilišta u Splitu).

Organizatori su Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Craiovi, Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis & Calorimetry, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Hrvatsko kemijsko društvo i Hrvatsko društvo za keramičarske materijale.

Posebno se nadamo većem broju sudionika iz Hrvatske za koje su predviđene povoljnije kotizacije za sudjelovanje i smještaj.

Više informacija o konferenciji možete pronaći na poveznici http://www.ceec-physchem.org/


Poštovane kolegice i kolege, Hrvatsko kemijsko društvo, sekcija za organsku kemiju obavještava da će se u u utorak, 5. travnja 2022. mag. chem Robert Junior Kolman održati predavanje pod naslovom “Propargilni epoksidI: kemijska sinteza i rezolucija halohidrin dehalogenazama“. Predavanje će se odrzati na Institutu Ruđer Boškovic u predavaoni 3. krila i putem inerneta: https://mojoblak.irb.hr/apps/bbb/b/4jemy25sCSD3KS9j

Prilikom pokretanja poveznice, najprije upišite svoje ime i prezime te kliknite na gumb 'Join'. Zatim ce se pojaviti mogućnost izbora audio pristupa. Možete izabrati 'Microphone' ili 'Listen Only'. Ako ste odabrali  microphone, u sljedećem prozoru koji vam se pojavi na monitoru dozvolite pristup mikrofonu (nikako to nemojte blokirati jer u suprotnom nećete biti u mogucnosti sudjelovati u raspravi). Recite nesto u mikrofon kako biste provjerili mikrofon i zvučnike, te ukoliko sve radi, kliknite na 'Yes' (palac gore).  Nakon toga isključite zvuk (mute microphone) i isključite kameru ukoliko radi! Pitanja mozete postavljati u chat.


logo sva 3

Poštovane kolegice i kolege,

Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, u suradnji s Hrvatskim kemijskim društvom - Split i Udrugom kemijskih inženjera i tehnologa – Split, s velikim zadovoljstvom Vas poziva na novi susret pod nazivom:

"KTF – od Biskupove palače do Kampusa"

koji će se održati 31. ožujka (četvrtak) 2022. godine s početkom u 18.00 sati u amfiteatru KTF-a (A0-2), Ruđera Boškovića 35.
Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić će nas podsjetiti na početak djelovanja i razvoj Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, dok će prof. dr. sc. Dražan Jozić kratko predstaviti novu znanstvenu opremu kojom Fakultet raspolaže.
Potom će uslijediti obilazak novih studentskih i znanstvenih laboratorija, učionica, tj. prostora u kojima Fakultet danas djeluje. S posebnim zadovoljstvom bit će predstavljen i „Mali muzej KTF-a“ sa svojom zbirkom predmeta, literature i  laboratorijske opreme koja će vas podsjetiti na 60-godišnju povijest KTF-a.

Po završetku predavanja nastavit ćemo s prigodnim druženjem. Molimo Vas da o ovom susretu obavijestite i svoje kolege. Radujemo se vašem dolasku !

Predsjednica AMACTFS-a:    doc. dr. sc. Maša Buljac                
Predsjednica HKD-Split:        izv. prof. dr. sc. Lea Kukoč Modun             
Predsjednik UKITS:                izv. prof. dr. sc. Damir Barbir
      4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH (4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H)

Datum: 30. lipnja – 02. srpnja 2022. godine

Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mjesto održavanja: Hotel Radon Plaza, Sarajevo
Organizatori: Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKTKS) i Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet
Sve informacije vezane za Kongres možete naći na stranici  https://icccebih.dktks.ba/.Hrvatsko kemijsko društvo - Split  
poziva Vas na Izbornu skupštinu i svoj 217. kolokvij koji će se održati u četvrtak 24. veljače 2022.; 13.15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.
         Predloženi dnevni red:
1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Predsjednice o radu HKD-Split
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, te članova Upravnog i Nadzornog odbora
5. Razno
Po završetku Izborne skupštine predavanje pod naslovom:
“Sintetski molekulski strojevi pogonjeni svjetlom”
održat će doc. dr. sc. Marina Tranfić Bakić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Zavod za biokemiju.
Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Mladen Miloš, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.
Molimo o navedenom predavanju obavijestite sve zainteresirane kolege u Vašoj sredini.
Sažetak predavanja:
Rotaksani su vrsta mehanički međuzaključanih molekula (engl. Mechanically Interlocked Molecules, MIMs) u kojima makrociklički prsten okružuje molekulsku osovinu. Kemijska svojstva ovakvih molekulskih arhitektura određena su supramolekulskim nekovalentnim interakcijama između prstena i osovine koji su međusobno prostorno isprepleteni.
Upravo zahvaljujući svojim specifičnim strukturnim svojstvima, ali i mogućnosti da kao odgovor na različite vanjske kemijske ili fizikalne stimuluse obave određenu funkciju, te širokim mogućnostima dizajna kako bi se dobili sustavi točno traženih svojstava, rotaksani su kroz posljednja tri desetljeća našli čitav niz primjena te postali centar istraživanja u supramolekulskoj kemiji. Budući da se radi o dinamičkim strukturama, pažljivim dizajnom uz primjenu odgovarajućih vanjskih stimulusa može se postići fina kontrola gibanja pojedinih komponenti rotaksana čime se otvaraju vrata jednom od važnih izazova moderne nanokemije: upravljanje gibanjem na molekulskoj razini.
slika 217U ovom predavanju bit će predstavljeni recentni primjeri molekulskih strojeva koji kao odgovor na svjetlost daju gibanje makrocikličkog prstena. U ovakvim sustavima kombinacija fotokemijskih procesa i procesa samoudruživanja daje dinamički reakcijski ciklus u kojem se energija svjetlosti koristi kako bi sustav mogao autonomno raditi u termodinamički neravnotežnim uvjetima. Ovakvi sustavi imaju veliki potencijal primjene, primjerice za unaprjeđenje katalitičkih procesa, u znanosti o materijalima, za konverziju energije, u robotici i medicini.
Predsjednica HKD-Split:
izv. prof. dr. sc. Lea Kukoč Modun