prof. dr. sc. Olivera Politeo


KTF 128Ime i prezime: Olivera Politeo

Adresa: Ruđera Boškovića 35/4

Telefon: 021-329-437

 

E-mail: olivera@ktf-split.hr


Datum: 2003-2007

Naziv organizacije: PMF-Zagreb

Tema:

Antioksidacijska svojstva isparljivih spojeva odabranog začinskog bilja

Akademski stupanj: Dr. sc.


Datum: 1999-2003

Naziv organizacije: PMF-Zagreb

Tema:

Sezonske varijacije kemijskog sastava i biološka aktivnost eteričnog ulja smilja Helichrysum italicum G. (Roth) Don

Akademski stupanj: Mr. sc.


Datum: 1987-1993

Naziv organizacije: PMF-Split

Tema:

Akademski stupanj: prof. kem. i biol.


Datum: 2003-danas

Poslodavac i adresa poslodavca: KTF-Split

Vrsta posla: znanstveno-nastavni rad

Radno mjesto/izbori: izv. prof. / 2014; doc. / 2009; poslijedok.-viši asist. / 2007

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum: 1999-2003

Poslodavac i adresa poslodavca: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Vrsta posla:znanstveni novak-asistent

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: engleski-aktivno; francuski-pasivno
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: kemijski i biološki profili začinskog, aromatičnog i medicinski važnog bilja
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE: Opća biokemija, Primijenjena biokemija (dio nastave)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Uvod u molekularnu biologiju, Odabrana poglavlja biokemije

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Biokemija


 Lista ponuđenih tema: 


 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=259103#diplomskizavršni i diplomski rad

ovi


Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova