Doc. dr. sc. Mila Radan

 

KTF-128Ime i prezime: Mila Radan

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: (021) 329-437

 E-mail: mradan@ktf-split.hr

 


Datum (od-do):2001-2007

Naziv organizacije:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema:“Biološka aktivnost eteričnog ulja timijana (Thymus vulgaris L.) i njegovijh spojeva prije i nakon katalitičke transformacije”

Akademski stupanj:doktor znanosti


Datum (od– do)2001-trenutno

Poslodavac i adresa poslodavca:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Vrsta posla:znanstveno-nastavni rad

Radno mjesto/izbori:docent

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)10/05-12/05.

Institucija

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), Rim, Italija.

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost Istraživački rad


STRANI JEZICI Engleski, Talijanski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Biokemija I, Biokemija II

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova