Prof. dr. sc. Marina Trgo

 

IMG 0342Ime i prezime: Marina Trgo

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Hrvatska

Telefon: 021 329 454

Fax: 021 329 461

E-mail: marina.trgo@ktf-split.hr


Datum (od-do): Prosinac 2003.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema: Studij vezanja cinkovih iona na prirodnom zeolitu klinoptilolitu

Akademski stupanj: Doktor tehničkih znanosti iz područja kemijskog inženjerstva

 


Datum (od– do): Ožujak 1996. do danas.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Teslina 10/V, 21000 Split

Vrsta posla: Istraživački i nastavni rad u području kemijskog inženjerstva i zaštite okoliša.

Radno mjesto/izbori: 

-Izvanredni profesor/znanstveni savjetnik, prosinac 2012. - danas

-Izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik, prosinac 2009. - listopad 2012.

- Docent, ožujak 2006. - prosinac 2009.

- Znanstveni novak/viši asistent, travanj 2004. - ožujak 2006.

- Znanstveni novak, asistent, ožujak 1996. - travanj 2004

Osnovna aktivnost i odgovornost: Voditeljica istraživačkog projekta, Pročelnica Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski, izvrsno u govoru i pismu
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: 
 •        Predsjednica organizacijskog odbora The 9th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, Beograd, 2014.
 •        Član znanstvenog odbora 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Zlatibor, 2013.
 •        Član znanstvenog odbora 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, Ljubljana, 2011.
 •        Član znanstvenog i organizacijskog odbora 3rd Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Trogir, 2010.
 •        Član znanstvenog odbora 2nd Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, Ljubljana, 2009.
 •        Član organizacijskog odbora Prvog hrvatskog zeolitnog simpozija, Split, 2008.
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Poznavanje rada laboratorijskih instrumenata (ICUV/VIS spektrofotometar, SEM-EDS), poznavanje metoda analize pokazatelja kakvoće voda (TOCKPKBPK5). Sistematična i komunikativna osoba, spremna za timski rad i razmjenu podataka i iskustava među članovima tima.
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: zaštita okoliša, priridni zeoliti, gospodarenje otpadom, obrada otpadnih voda.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 •        Councillor of the International Natural Zeolite Association (lipanj 2014.- danas).
 •        Pročelnik Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (listopad 2013.- danas).
 •        Član upravnog odbora Hrvatske zeolitne udruge (2008.- danas)
 •        Član povjerenstva za kvalitetu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2012.- danas)
 •        Član povjerenstva za nastavnu djelatnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2010.- 2013.).

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Desnica, Ivanka, Kinetika vezanja cinka iz vodenih otopina na kemijski modificiranom zeolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, listopad 2012.

Mišlov, Martina, Utjecaj pH vrijednosti otopine na vezanje cinka na prirodnom i modificiranom zeolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, rujan 2012.

Odak, Antonija, Desorpcija kadmija iz zasićenog kemijski modificiranog zeolita u elektrolitnim vodenim otopinama, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, rujan 2012.

Ileana, Janjušević, Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Jadro tijekom 2009. i 2010. godine, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2011.

 Nives, Vidaković, Vezanje olova i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu visine sloja 120 mm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, prosinac 2011.

Rogošić, Željana, Vezanje olova i cinka iz binarne vodene otopine na zeolitu visine sloja 12 cm, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, ožujak 2011.

Vrca, Irena. Kinetička analiza procesa vezanja cinka na zeolitu u koloni uz vrijeme kontakta 1.5 min / završni rad - diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, srpanj 2011.

Topić, Ivana. Kinetička analiza procesa vezanja cinka na zeolitu u koloni uz vrijeme kontakta 2.26 min / završni rad – diplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, srpanj 2011.

Ileana, Janjušević. Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Jadro tijekom 2009. i 2010. godine / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2011.

Slavić, Gabrijela. Primjena Yoon – Nelsonova modela na uklanjanje cinka iz vodenih otopina na nepomičnom sloju zeolita visine H = 8 cm / završni rad - diplomski/integralni studij. Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2010,

Topić Ivana, Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeolitu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit – vodena otopina cinka od 2.26 min, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2009.

Vrca Irena, Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeolitu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit – vodena otopina cinka od 1.51 min, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2009.

Ivić Lucija, Vezanje olova i cinka na prirodnom zeolitu iz binarne vodene otopine s koncentracijskim omjerom Pb/Zn = 0.19 - radni ciklus postupka u koloni, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2009.

Brajković Danijela, Regeneracija zeolita zasićenog ionima olova i cinka iz binarne otopine koncentracijskog omjera Pb/Zn = 0.19, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2009.

Kovač Jelena, Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Žrnovnice završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, veljača 2009.

 Dragan Zrinka, Praćenje koncentracija dušikovih spojeva u izvoru rijeke Jadro, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, svibanj 2008.

Galić Antonija, Uklanjanje cinka iz vodene otopine postupkom u koloni na prirodnom zeolitu visine sloja od 4 cm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2008.

Slavić Gabrijela, Uklanjanje cinka iz vodene otopine postupkom u koloni na prirodnom zeolitu visine sloja od 8 cm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2008.

Čačija Gabrijela, Ispitivanje uklanjanja cinka i olova iz binarnih vodenih otopina na prirodnom zeolitu šaržnim postupkom i postupkom u koloni, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, prosinac, 2007.

Dropulić Ivona, Ispitivanje kemijske i biokemijske razgradnje deemulgatora i sredstva za obezvodnjavanje u vodenim otopinama, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2007.

Batarelo Rozmari, Kinetika izmjene Pb2+ na prirodnom zeolitu klinoptilolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2006.

Bilonić Silvija, Praćenje onečišćenja rijeke Cetine dušikovim spojevima, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2006.

Delaš Ines, Praćenje onečišćenja rijeke Cetine fosforovim spojevima, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2006.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova