Dipl. ing.; asistentica Anita Bašić

geek zombie 128Ime i prezime: Anita Bašić

Adresa: Ruđera Boškovića 35 (soba C506)

Telefon: 021/329467

Fax:

E-mail: abasic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 29. rujna 2008.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Kinetika ionske izmjene Cu2+ na zeolitu NaX

Akademski stupanj: diplomirana inženjerka kemijske tehnologije


Datum (od– do): 16. listopada 2017.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35 

Vrsta posla: asistentica

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i dogovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i dogovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Reakcijsko inženjerstvo (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Biokemijsko inženjerstvo (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Kemijski reaktori (vježbe)


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova Popis radova