Opća kemija - C1 i E2 -Izmjena termina vježbi

Izmjena termina vježbi iz Opće kemije za grupe C1 i E2!
Vježba 7 koja se treba održati u petak, 4.12.  će se za grupu C1 održati od 8 do 13, a za grupu E2 popodne od 15 do 20.
prof. dr. sc. Slobodan Brinić