Prijenos tvari i energije - seminar grupa A

Seminar iz predmeta "Prijenos tvari i energije"  za grupu A održat će se u petak 12.01.2018. godine prema rasporedu

                                                                                                                                              Renato Stipišić, v.pred.