Obavije za kolegij Med i drugi pčelinji proizvodi

Dana 22.03.2019. će u 9i15h u predavaonici F407 započeti predavanja iz kolegija Med i drugi pčelinji proizvodi, te neće biti dva sata kako je predviđeno prema rasporedu nego tri sata predavanja.

Nositelj kolegija,
Prof. dr. sc. Igor Jerković