Kolokvij TO_JOP

Obavještavaju se studenti II. godina  preddiplomskih studija Kemijska tehnologija i Prehrambena tehnologija da će se prvi kolokvij iz predmeta Tehnološke operacije/Jedinične operacije u zaštiti okoliša održati u petak, 13. 5. 19., u 13.15 sati (u terminu predavanja) u amfiteatru A02. Prijavu za kolokvij studenti mogu ostvariti upisom imena na listu izvješenu na oglasnoj ploči Zavoda za kemijsko inženjerstvo ili na e-mail: akrap@ktf-split.hr.  Prijave traju do petka do 8  sati. Ukoliko netko od prijavljenih studenata odustaje od kolokvija, molim da se prekriži s liste ili napiše e-mail s naslovom odjava. 


Izv. prof. dr.sc. M. Ćosić