Matematika 2_rezultati parcijalnog testa


Rezultati prvog parcijalnog testa dani su na oglasnoj ploči Katedre (4. kat).

Split, 14.5.2019.       Katedra za matematiku