Ambalaža prehrambenih proizvoda_Obavijest o održavanju kolokvija

Obaviještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija da će se II. kolokvij iz predmeta Ambalaža prehrambenih proizvoda održati u utorak, 18. lipnja 2019. godine u 10.15 sati u predavaonici E400.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić