Kataliza-rezultati kolokvija

Rezultati 2. kolokvija zajedno s konačnim ocjenama iz predmeta Kataliza za studente koji su ispit polagali putem kontinuirane provjere znanja nalaze se na poveznici: https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zot/nastavni-materijali/category/355-rezultati-na-ispitima

U
 prvom terminu ljetnog ispitnog roka može se pisati ispravak jednog od nepoloženih kolokvija te pismeni ispit iz cjelokupnog gradiva predmeta. Ispit se prijavljuje preko studomata.

Svi studenti koji su položili predmet putem kolokvija prijavljuju ispit na prvom ispitnom roku (28. lipnja).

Predmetni nastavnik:
prof. dr. sc. Branka Andričić