Polimerni materijali - rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz predmeta Polimerni materijali nalaze se na poveznici: https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zot/nastavni-materijali/category/355-rezultati-na-ispitima
Ispravak jednog od nepoloženih kolokvija može se pisati u prvom terminu ljetnog ispitnog roka, što se prijavljuje putem studomata.
Također, studenti koji su ispit položili putem kolokvija ispit prijavljuju u prvom terminu ljetnog ispitnog roka.

Predmetni nastavnik:
prof. dr. sc. Branka Andričić