BIOKEMIJA-ispit

Ispit iz kolegija Biokemija (ZO) odrzati ce se u petak 13.09.2019. u 11 sati u laboratoriju Zavoda za biokemiju na 4. katu.