Rezultati ispita iz Analitičke kemije I (zadaci) PK

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I za studente PK (zadaci) održanog 17 rujna 2019.

0011162853    30%
0119027656   >30 %
0011169032 40%

Uvid u test: 18. rujna od 1011 sati ili po dogovoru.
Predmetni nastavnik