Obavjesti studentske Referade

Ispitni rokovi u lipnji i srpnju 2020.g.

Poštovani studenti,
Odlukama Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2020.g. izmjenjen je Kalendar nastavne djelatnosti za ak. god. 2019./20., te je odlučeno slijedeće:
- Redoviti ljetni ispitni rok provest će se od 23. lipnja do 17. srpnja 2020.g.
- U ak. god. 2019./20. određuje se dodatni ispitni rok (za predmete ljetnog i zimskog semestra) koji će se održati od 20. do 31. srpnja 2020.g.
- Na dodatnom ispitnom roku, za ispite iz predmeta ljetnog semestra, evidentirat će se samo uspješan izlazak na ispit, odnosno, ukoliko student ispit ne položi neće se smatrati da je iskoristio pravo jednog pokušaja polaganja ispita
Odluke Fakultetskog vijeća donosimo u privitku. Odluke_ljetni_ispitni_rok.pdf