Obavijesti studentske Referade

Obavijest o pristupanju kvalifikacijskom ispitu

Dana 11. veljače 2021. godine (četvrtak) u 15:00 sati u Vijećnici fakulteta (C613) Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Branimir Ljubičić, dipl. inž. pristupit će kvalifikacijskom ispitu pod naslovom

      „Homogenizacija i mljevenje u cementnoj industriji“

pred Povjerenstvom za kvalifikacijski ispit u sastavu:

  1. dr. sc. Pero Dabić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
  2. dr. sc. Damir Barbir, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu i
  3. dr. sc. Mario Nikola Mužek, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

Zbog ograničenja uzrokovanih epidemiološkom situacijom, kvalifikacijski ispit može se pratiti i online, putem platforme Microsoft Teams. Zainteresirani se trebaju javiti na adresu e-pošte cip@ktf-split.hr kako bi im se poslala poveznica na online praćenje ispita.

Split, 27. siječnja 2021. godine                                                           Studijski savjetnik:                                                                                                                                            Prof.dr.sc. Dražan Jozić                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                            

Obveza obavještavanja u slučaju zaraze COVID-19

Poštovani studenti,
Još jednom Vas podsjećamo na Vašu obvezu mjerenja temperature prije svakog dolaska na Fakultet.
U slučaju zaraze koronavirusom, izrečene mjere samoizolacije ili simptoma zaraze (povišene tjelesne temperature, izraženi respiratorni ili ostali simptomi zaraze) ne smijete dolaziti u zgradu Fakulteta  te ste o tome dužni odmah obavijestiti prodekana za pitanja iz područja nastavne problematike izv. prof. dr. sc. Antu Prkića (mob: 095 4444 061).
Donosimo Vam i kontakt nadležne liječnice za Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu:
dr. Hajdi Krstulović, spec. školske med. 099 819 5868.
Ako je doktorica privremeno nedostupna javite se dežurnom epidemiologu na 091 151 2003 ili 095 300 3010.

Obavijest dr. Hajdi Krstulović, spec. školske med.

Poštovani,

ako imate saznanja o učeniku, nastavniku,studentu ili profesoru koji bi mogli biti pozitivni na zarazu COVIDOM ili neke nejasnoće u vezi sa epidemiološkim mjerama molim nazovite na službeni mobitel dr.Hajdi Krstulović(nadležnog školskog liječnika)-0998195868.

 Ako je doktorica privremeno nedostupna javite se dežurnom epidemiologu na

mob:091 1512003 ili 095 3003010

COVID_19-PREZENTACIJA.pptx

Srdačan pozdrav,

Dr.Hajdi Krstulović,spec.školske medicine

Procedura prijave završnih/diplomskih radova

Poštovani studenti i mentori,

donosimo Vam pojašnjenje procedure prijave završnih/diplomskih radova:

  1. Izbor teme i mentora završnih/diplomskih radova

Svi studenti koji u tekućoj akademskoj godini imaju upisan završni/diplomski rad trebali bi najkasnije do kraja zimskog semestra i prije početka ljetnog semestra u posljednjoj godini studija odabrati temu završnog/diplomskog rada te mentora sa ponuđenog popisa. Odluka_6_FV_o_prihvacanju_tema_zavrsnih_i_diplomskih_radova_za_2020_2021.pdf (6. sjednica Fakultetskog vijeća) i Odluka_10_FV_Popis_tema_zavrsnih_i_diplomskih_radova_DOPUNA.pdf  (10. sjednica Fakultetskog vijeća).

Odabir se vrši prijavom predmetnom nastavniku (mentoru) kod kojeg se želi izraditi završni/diplomski rad.

Nakon postignutog dogovora student i mentor vrše prijavu teme završnog/diplomskog rada na način da ispunjavaju i u Studentsku službu dostavljaju popunjena prva 2 obrasca za prijavu završnog /diplomskog rada (Zahtjev_za_dodjelu_završnog_rada.pdf Zahtjev_za_dodjelu_diplomskog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_završnog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_diplomskog_rada.pdf) te suglasnost (SUGLASNOST_DIPLOMSKI_ZAVRSNI_RADOVI.pdf.) Naknadno mentor u Studentsku službu dostavlja obrazac 3 s naslovom teme i prijedlogom članova ispitnog Povjerenstva (Obrazac_naziv_teme_završnog_rada.pdf / obrazac_naziv_teme_diplomskog_rada.pdf).

Naprijed navedene obrasce možete naći i u word obliku ovdje: Word_OBRASCI_ZA_ZAVRSNE_RADOVE.doc , Word_OBRASCI_ZA_DIPLOMSKE_RADOVE.doc

Imajući u vidu Covid-19 situaciju molimo Vas da nam navedeno dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Nakon izrade rada: Indeks te 3 NEUVEZANA PRIMJERKA RADA predaju se Studentskoj službi koja ih zajedno sa obrascem u prilogu (Obrazac_kojim_se_završni_rad_prihvaca.pdfObrazac_kojim_se_diplomski_rad_prihvaca.pdf) predaje svakom članu Ispitnog povjerenstva na pregled. U cilju skraćenja procedure možete neuvezane radove sa navedenim obrascem predati direktno članovima ispitnog povjerenstva.

Članovi Ispitnog povjerenstva u roku od 8 dana pregledavaju radove te daju studentima primjedbe i obrazloženja. Kada sva tri člana Ispitnog povjerenstva vrate u Studentsku službu potpisani obrazac kojim se rad prihvaća, smatra se da je završni/diplomski RAD PRIHVAĆEN.

Molimo da nam navedeni obrazac dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Kad je RAD PRIHVAĆEN student i mentor u dogovoru sa Studentskom službom određuju datum OBRANE.
  2. Student predaje 3 UVEZANA PRIMJERKA RADA i CD u Studentsku službu prema pravilniku minimalno 8 dana prije zakazanog datuma obrane završnog/diplomskog rada (u iznimnim slučajevima može i do 2 dana prije obrane). Molimo Vas da prilikom predaje uvezanih radova još jednom obratite pozornost da ste nam predali indeks i suglasnost, da nemate dugovanja za školarinu te da nam donosete Potvrdu o podmirenju dugovanja prema Knjižnici Fakulteta (POTVRDA_KNJIZNICA.pdf). Također Vas molimo da provjerite svoje osobne podatke na studomatu te nas obavijestite ukoliko je došlo do promjene adrese, telefona ili e-maila kako bismo Vam mogli uputiti poziv za promociju. 

Studentska služba obrađuje radove te ih zajedno sa pozivom za obranu (Poziv_za_obranu_završnog_rada.pdf / Poziv_za_obranu_diplomskog.pdf ) dostavlja članovima Ispitnog povjerenstva. Predsjedniku Ispitnog povjerenstva dostavljamo i obrazac u prilogu. (Obrazac_za_ocjenu_završnog_rada.pdf / Obrazac_za_ocjenu_diplomskog_rada.pdf)

  1. OBRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA
  2. U roku od 8 dana od obrane student u Studentskoj službi preuzima Potvrdu o završetku studija, originalne dokumente iz studentskog dosjea, indeks, ispunjava ankete (Anketa_AZVO.pdf).

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu