Upis akademske godine 2017./18. za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije

Studenti koji u akademskoj godini 2017./18. upisuju prvu i drugu godinu studija Farmacije obavljaju upis preko Studomata u periodu od 19.09.2017.g. do 30.09.2017.g. Upute za upis donosimo u članku Upis ak. god. 2017./18. za studente preddiplomskih studija Kemija, Kemijska tehnologija, Prehrambena tehnologija, stručnog studija Zaštita i oporaba materijala i Kemijska tehnologija te diplomskih studija Kemije i Kemijske tehnologije.

Studente koji u akademskoj godini 2017./18. upisuju treću, četvrtu i petu godinu studija Farmacije biti će pravovremeno obaviješteni o terminu i načinu upisa.

Upis ak. god. 2017./18. za studente preddiplomskih studija Kemija, Kemijska tehnologija, Prehrambena tehnologija, stručnih studija Zaštita i oporaba materijala i Kemijska tehnologija te diplomskih studija Kemije i Kemijske tehnologije

Upis akademske godine 2017./18. obavlja se preko Studomata u periodu od 19.09.2017. do 02.10.2017.g. 
Prilikom upisa godine automatski se upisuju predmeti zimskog semestra, dok će se upis predmeta ljetnog semestra odvijati preko Studomata u periodu od 03.10.2017.g. do 08.10.2017.g.

Prije nego pristupite upisu godine preko Studomata molimo da provjerite jesu li Vam unesene ocjene svih položenih ispita (i ispita položenih na dekanskom roku). U slučaju da nisu molimo da se obratite u Studentsku službu ili predmetnom profesoru. Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Upute se nalaze u privitku. pdfUnos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa.pdf
Upute za upis godine se nalaze u privitku. pdfUpute_za_upis_godine.pdf
Posebno naglašavamo da:
- Predmet i pripadajuće vježbe iz tog predmeta čine jedinstvo te da nije moguće prvi put upisati predmet bez pripadajućih vježbi ni vježbe bez pripadajućeg predmeta. 
- Kod parcijalnog upisivanja predmeta viših godina molimo da vodite računa o preklapanjima u rasporedu. (Primjerice, ukoliko ste u obvezi ponovno upisati i slušati Matematiku I ili Matematiku II nemojte odabrati predmete koje se predaju u istom terminu.) Također, ukoliko parcijalno upisujete izborne predmete više godine molimo da prvo odaberete izborne pa tek onda obvezne predmete više godine (na taj način smanjujete kvotu za obvezne predmete).

Vezano za broj ECTS bodova upisanih u akademskoj godini u pravilu se upisuje 60 ECTS-a uz odstupanje koje dozvoljava Studomat. Ukoliko se na Vas primjenjuje Odluka Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2017.g., točka II., pod 1. i 2., ili čl. 79. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu,  potrebno je da se nakon obavljenog upisa javite u Studentsku službu kako bi Vam upisali dodatne predmete. pdfOdluka_o_upisima.PDF  pdfPravilnik_studiju_studiranju_čl.79.pdf
Iznos školarine sustav automatski izračunava sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 27.travnja 2017.g. koja se nalazi u privitku. pdfOdluka_Senata_participacija_u_troskovima_studija_17_18.pdf
Napominjemo da ste oslobođeni participacije u školarini ukoliko ste u akademskoj godini 2016./17. upisali 60 ECTS bodova, ostvarili manje od 55 Ects bodova, a niste položili samo jedan ispit ili završni/diplomski rad (točka 3. Odluke Senata) te je potrebno da se javite u Studentsku službu kako bismo Vam to evidentirali.
Ukoliko imate nepodmirenih dugova za školarinu za akademsku godinu 2016./17. neće Vam biti omogućen upis godine preko Studomata stoga molimo da se obratite u Studentsku službu.

Nakon obaviljenog upisa godine preko Studomata potrebno je da u Studentsku službu predate indeks (neispunjeni), dokaz o uplati troškova upisnine i dokaz o uplati prve rate školarine (naravno, ukoliko ste u obvezi platiti školarinu).
Primjerak uplatnice za upisninu. pdfUplatnica_upisnina.pdf
Primjerak uplatnice za školarinu. pdfuplatnica_ŠKOLARINA.pdf
Molimo Vas da odvojite uplatu upisnine od uplate školarine.

Napominjemo da je nakon obavljenog upisa godine potrebno obaviti i upis predmeta ljetnog semestra. Upis predmeta ljetnog semestra se obavlja u periodu od 01.10.2017. do 08.10.2017.g. preko Studomata. Više o tome pročitajte u članku Upis ljetnog semestra za akademsku godinu 2017/18.
Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte Studentsku službu osobno, na broj telefona 021/329-429 ili mailom na referada@ktf-split.hr .

Upisi u prvu godinu studija ak. god. 2017./18.

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija od 27.04.2017.g. za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. izvornik (original) svjedodžbe o položenoj državnoj maturi (donijeti prilikom upisa ili dostaviti naknadno do 01.09.2017.g.)
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani 
3. domovnicu
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn ( pdfprimjer uplatnice )

Pristupnici za studij  Farmacije moraju priložiti i uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima, izdano u Republici Hrvatskoj, ne starije od 60 dana.

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine. Školarina za studij Farmacije iznosi 10.000,00 kn, a za ostale studije iznosi 8.000,00 kn. (pdfuplatnica_ŠKOLARINA.pdf)

Molimo Vas da za upis popunite i donesete  pdfObrazac_osobni_podaci.pdf .

Upisi će se odvijati dana 20. i 21. srpnja u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u predavaonici F-407 (4. kat).

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. 
Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.