OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ( AKADEMSKA GODINA 2019./2020. )

Upis akademske godine 2019./20. obavlja se preko Studomata u periodu od 20.09.2019. do 30.09.2019.g. 
Prilikom upisa godine automatski se upisuju predmeti zimskog semestra, dok će se upis predmeta ljetnog semestra odvijati preko Studomata u periodu od 02.10.2019.g. do 06.10.2019.g.

Prije nego pristupite upisu godine preko Studomata molimo da provjerite jesu li Vam unesene ocjene svih položenih ispita (i ispita položenih na dekanskom roku; molimo da obratite pažnju da u sustavu imate i uneseno da Vam je Stručna praksa obavljena). U slučaju da nisu molimo da se obratite u Studentsku službu ili predmetnom profesoru. Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Upute se nalaze u privitku. Unos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa
Upute za upis godine se nalaze u privitku. Upute_za_upis_godine
Posebno naglašavamo da:
- Predmet i pripadajuće vježbe iz tog predmeta čine jedinstvo te da nije moguće prvi put upisati predmet bez pripadajućih vježbi ni vježbe bez pripadajućeg predmeta. 
- Kod parcijalnog upisivanja predmeta viših godina
 molimo da vodite računa o preklapanjima u rasporedu. (Primjerice, ukoliko ste u obvezi ponovno upisati i slušati Matematiku I ili Matematiku II nemojte odabrati predmete koje se predaju u istom terminu.) Također, ukoliko parcijalno upisujete izborne predmete više godine molimo da prvo odaberete izborne pa tek onda obvezne predmete više godine (na taj način smanjujete kvotu za obvezne predmete).

Vezano za broj ECTS bodova upisanih u akademskoj godini u pravilu se upisuje 60 ECTS-a. Ukoliko se na Vas primjenjuje Odluka Fakultetskog vijeća od 16. svibnja 2019.g., točka II., pod a. i b., ili čl. 79. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu,  potrebno je da se nakon obavljenog upisa javite u Studentsku službu kako bi Vam upisali dodatne predmete. Odluka_o_upisima_2019-2020 PDF  Pravilnik_studiju_studiranju_čl.79.pdf
Iznos školarine sustav automatski izračunava sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu. Odluka_Senata_Sveučilišta_u_Splitu.

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu moći ćete izvršiti upis u ak.god. 2019./2020.

Ukoliko imate nepodmirenih dugova za školarinu za akademsku godinu 2018./19. neće Vam biti omogućen upis godine preko Studomata stoga molimo da se obratite u Studentsku službu.

Nakon obavljenog upisa godine preko Studomata potrebno je da u Studentsku službu predate indeks (neispunjeni) i dokaz o uplati troškova upisnine i uplati troškova školarine do uključivo 30. rujna 2019. godine.
Primjerak uplatnice za upisninu. UPISNINA_2019
Primjerak uplatnice za školarinu. ŠKOLARINA_2019
Molimo Vas da odvojite uplatu upisnine od uplate školarine.

Molimo studente da ispune Privolu koja se nalazi u privitku. Privola_studenata.

Napominjemo da je nakon obavljenog upisa godine potrebno obaviti i upis predmeta ljetnog semestra. Upis predmeta ljetnog semestra se obavlja u periodu od 02.10.2019. do 06.10.2019.g. preko Studomata. Postupak je identičan kao pri upisu zimskog semestra.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte Studentsku službu osobno, na broj telefona 021/329-429 ili mailom na referada@ktf-split.hr .

JESENSKI UPISNI ROK ZA PREDDIPLOMSKE STUDIJE U AKAD.GOD. 2019./2020.


Za upis u I. godinu preddiplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akad.god. 2019./2020. u jesenskom roku, ostalo je 49 slobodnih mjesta i to:

  • 18 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo
  • 8 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša
  • 10 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemija
  • 13 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija

Drugi upisni krug za pristupnike koji su prema rang listi uspješnosti na državnoj maturi stekli pravo upisa na Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu provest će se 19. i 20. rujna 2019. godine od 10:00 do 13:00 sati u Studentskoj službi fakulteta.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

Obavijest o upisu u I. godinu ak.god. 2019/2020

Sukladno Natječaju za upis studenata u I. godinu studija u akad.god. 2019/20. potrebno je priložiti 
sljedeće dokumente: 

1. izvornik (original) svjedodžbu o državnoj maturi (donijeti prilikom upisa ili dostaviti naknadno do 30. kolovoza 2019. godine), 
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-građani,
3. presliku domovnice (uz predočenje originala), 
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako 
pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu 
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm  i
6. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica 2019 
Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine. 
Školarina iznosi 8.000,00 kn Uplatnica Školarina  

Mole se studenti da osobno pristupe upisu. 
Upisi će se odvijati u prostorijama Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 
16. srpnja 
(predavaonica F-407/IV. kat)17. srpnja 2019.g. (predavaonica F-407/IV. kat
od 10,00 do 13,00 sati.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak.god. 2019./2020. i odluka o uvjetima upisa na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak

Poštovani, 

U privitku Vam donosimo tekst natječaja za upis I. godine diplomskih studija u ak.god. 2019./2020. i odluku o uvjetima upisa na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak donesene na 26. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 19. lipnja 2019. godine.

Natječaj_diplomski_studiji_2019._2020.
Uvjeti_upisa_na_diplomske_sveučilišne_studije_na_Kemijsko-tehnološkom_fakultetu_u_Splitu_i_razredbeni_postupak