Odluka o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i kriterijima razredbenog postupka

Poštovani, 
U privitku Vam donosimo Odluku o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i kriterijima razredbenog postupka od 17. srpnja 2017.g. pdfOdluka_o_uvjetima_za_upis_na_diplomski.PDF

Upisi u prvu godinu studija ak. god. 2017./18.

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija od 27.04.2017.g. za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. izvornik (original) svjedodžbe o položenoj državnoj maturi (donijeti prilikom upisa ili dostaviti naknadno do 01.09.2017.g.)
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani 
3. domovnicu
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn ( pdfprimjer uplatnice )

Pristupnici za studij  Farmacije moraju priložiti i uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima, izdano u Republici Hrvatskoj, ne starije od 60 dana.

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine. Školarina za studij Farmacije iznosi 10.000,00 kn, a za ostale studije iznosi 8.000,00 kn. (pdfuplatnica_ŠKOLARINA.pdf)

Molimo Vas da za upis popunite i donesete  pdfObrazac_osobni_podaci.pdf .

Upisi će se odvijati dana 20. i 21. srpnja u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u predavaonici F-407 (4. kat).

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. 
Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018.

Poštovani, 
U privitku Vam donosimo tekst natječaja Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018., te Odluku Sveučilišta u Splitu o kategorijama studenata koji imaju pravo na izravan upis izvan odobrene upisne kvote. 
pdfNatjecaj_za_upis_studenata_ak_god_17_18.pdf
Odluka o izravnom upisu.pdf