NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018.

Poštovani, 
U privitku Vam donosimo tekst natječaja Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018., te Odluku Sveučilišta u Splitu o kategorijama studenata koji imaju pravo na izravan upis izvan odobrene upisne kvote. 
pdfNatjecaj_za_upis_studenata_ak_god_17_18.pdf
Odluka o izravnom upisu.pdf