Obavijest o upisu u I. godinu ak.god. 2018/2019

Sukladno Natječaju za upis studenata u I. godinu studija u akad.god. 2018/19. potrebno je priložiti
sljedeće dokumente:
1. izvornik (original) svjedodžbu o državnoj maturi (donijeti prilikom upisa ili dostaviti naknadno
do 30. kolovoza 2018. godine)
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa
e-građani
3. presliku domovnice (uz predočenje originala)
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako
pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
6. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica 2018
Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine.
Školarina iznosi 8.000,00 kn Uplatnica Školarina

Mole se studenti da osobno pristupe upisu. 
Upisi će se odvijati u prostorijama Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35,
17. srpnja (predavaonica F-406/IV. kat) i 18. srpnja 2018.g. (predavaonica F-407/IV. kat)
od 10,00 do 13,00 sati.