Obavijesti o slobodnim mjestima za jesenski upisni rok za akad. godinu 2018./19

Za upis na jesenskom upisnom roku akademske godine 2018./19. ostala su slijedeća slobodna mjesta:
 
STUDIJ

Broj slobodnih mjesta

Preddiplomski sveučilišni studij Kemijske tehnologije, smjer Kemijsko inženjerstvo


5

Preddiplomski sveučilišni studij Kemijske tehnologije, smjer Zaštita okoliša


4

Preddiplomski sveučilišni studij Kemije5

Preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala 


17


Upis pristupnika obaviti će se 20. i 21. rujna 2018.g. od 10:30 do 13 h u Studentskoj službi.

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija objavljenog 29.03.2018.g. za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. izvornik (original) svjedodžbe o položenoj državnoj maturi 
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani 
3. domovnicu
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn ( Uplatnica_2018_1_.pdf )

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn. ( uplatnica_SKOLARINA_2018.pdf )