Odluka o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i kriterijima razredbenog postupka

Poštovani, 
U privitku Vam donosimo Odluku o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i kriterijima razredbenog postupka donesenoj 14. lipnja 2018.

Odluka_o_uvjetima_za_upis_na_diplomske_sveučilišne_studije.pdf