Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak.god. 2019./2020. i odluka o uvjetima upisa na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak

Poštovani, 

U privitku Vam donosimo tekst natječaja za upis I. godine diplomskih studija u ak.god. 2019./2020. i odluku o uvjetima upisa na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak donesene na 26. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 19. lipnja 2019. godine.

Natječaj_diplomski_studiji_2019._2020.
Uvjeti_upisa_na_diplomske_sveučilišne_studije_na_Kemijsko-tehnološkom_fakultetu_u_Splitu_i_razredbeni_postupak